Spiritualiteit: onze visie

De workshop ‘Helend Boksen’ wordt vaak door GGZ Boxing aangekondigd en beschreven met termen die de workshop in een sfeer van spiritualiteit hullen.

 

Strikt genomen is deze workshop ook een spirituele ervaring. De deelnemers ervaren het altijd wel op die manier.

Maar graag vertellen we over wat wij verstaan onder ‘spiritualiteit’. Spiritualiteit is namelijk op een gegeven moment zo’n modewoord geworden. Je komt het overal tegen: in boeken, in gesprekken en in de media.

Veel mensen zoeken naar de bron van het leven in een tijd die sterk de nadruk legt op status, carrièreplanning en consumptie.

Men plaatst het woord ‘spiritualiteit’ vaak in de context van ‘buiten de mens’. Spiritualiteit krijgt snel de bijklank van zweverigheid.

 

Reëel gezien laat dit woord zich echter niet anders vertalen dan juist ‘binnen de mens’.

Spiritualiteit heeft niet alleen te maken met dat wat buiten de vijf zintuigen waarneembaar is.

Spiritualiteit heeft eigenlijk veel meer met betrokkenheid te maken. Het is niet ver weg noch zweverig. Het heeft te maken met ons alledaagse leven. Laetitia Aarmink, een Karmalitese, heeft een mooie uitleg over spiritualiteit, wat hieronder weergegeven wordt. Het is een duidelijk overzicht van hoe je met het begrip spiritualiteit om kan gaan.

 

Volgens Laetitia zijn er vijf punten van spiritualiteit:

  • Het contact met dat wat je God noemt
  • Het contact met jezelf (met het ik)
  • De context waarin je leeft (je omgeving)
  • Dagelijkse oefening in contact maken met bovenstaande drie punten (verbinding zoeken)
  • Mystiek; contact van God, van het licht, van het universum naar jou (leiding)
  • Het contact met dat wat je God noemt

Het woord ‘God’ is aardig besmet geraakt. Mensen associëren het begrip God vaak met de godsdienst waarin ze zijn opgevoed.

Er zijn mensen die denken dat God zoiets betekent als iets of iemand buiten jezelf. Maar er zijn ook andere termen om een hogere kracht aan te duiden: het spirituele, de hogere kracht, het licht, het universum, het hogere zelf, de bron, innerlijke leiding, kosmische intelligentie.

 

  • Het contact met jezelf (met het ik)

Contact met jezelf is een belangrijk aspect van je bestaan. Het kennen van jezelf. Het kennen van je lichaam, je verstand, je gevoelens en je intuïtie.

Weten wat je mogelijkheden en je beperkingen zijn. Weten wat je wilt, wat je voelt en daarmee in nauw contact staan. Je veilig voelen bij jezelf. Vanuit je eigen kracht en liefde leven.

 

  • De context waarin je leeft (je omgeving)

De verbinding die je maakt met de dingen, de zaken en de mensen om je heen.

Hoe verhoud je je tot anderen? Hoe verhouden anderen zich tot jou? Wat kun je daaraan verbeteren? Waar liggen je grenzen? Tot hoe ver wil je gaan om anderen te helpen? Kun jij anderen om hulp vragen? In hoeverre houd je daar rekening mee?

 

  • Dagelijkse oefening in contact maken met bovenstaande drie punten (verbinding zoeken)

Dat kan op verschillende manieren. De een doet het door middel van stille tijd of bidden. De ander doet het door middel van meditatie of yogaoefeningen.

Weer een ander gaat lekker fietsen of wandelen. Je kunt ook een mooi gedicht of verhaal lezen. Je kunt luisteren naar fijne muziek of zelf muziek maken.

Er zijn allerlei manieren om je te verbinden met jezelf, de omgeving waarin je leeft of met dat wat je God of het licht noemt. Die dagelijkse oefening is belangrijk voor ieder mens. Het geeft je de gelegenheid om weer uit te komen bij je eigen krachtbron. Het is noodzaak als je doel is om het hiërarchische en egogerichte 'ik' te transformeren naar een 'wij' gerichte wereld, met de natuur daarbij inbegrepen. 

 

  • Mystiek; contact van God, van het licht, van het universum naar jou (leiding)

Zelf ervaar ik de hulp soms door onverwachte gebeurtenissen die helpend of bemoedigend werken en -vooral tijdens het geven van kickbokstherapie- als een innerlijke stem. Omdat ik niet geloof in bovennatuurlijke entiteiten, noem ik het zelf 'intuïtie'. Je kunt vragen naar dit contact. Soms komt het gewoon naar je toe. Zelf ben ik lang genoeg mezelf bewust van mijn intuïtie om er als vanzelf mee in contact te komen en ernaar te luisteren. Mocht je verder geïnteresseerd zijn in mijn persoonlijke verhaal omtrent het overwinnen van mijn depressies, posttraumatische stress-stoornis t.g.v. emotionele verwaarlozing/narcistisch misbruik door vrouwen en dat soort dingen, dan vertel ik je daar graag over in de sessies kickbokstherapie, maar er staat ook al een essentieel deel daarvan beschreven in het boek "De Kickbokstherapeut". Door te luisteren naar mijn intuïtie ging ik inzien waar mijn talenten, gaven, behoeften en verlangens liggen. Deze grote wending in mijn leven zette nieuwe ontwikkelingen in gang. Gaandeweg kreeg ik steeds meer zicht op mijn doel, de zin mijn van mijn leven. Steeds vaker ging ik te rade bij mijn intuïtie en steeds duidelijker werden de antwoorden.

Overgave is hierin een bepalende factor. Sinds ik het idee heb losgelaten dat ik, of de mensen om me heen, het alleenrecht hebben om alles te kunnen weten en ik me heb opengesteld voor de energie die universeel is en waar we allemaal gebruik van mogen maken, voel ik me veiliger dan ooit. Als ik nu mijn pijn aanga, is het zonder wanhoop.

 

Zeker, pijn doet pijn en geloof me als ik zeg dat ik dat weet. Maar de angst en wanhoop die daar vroeger bij hoorden, zorgden ervoor dat ik als een kat in het nauw sprongen maakte die noch goed waren voor mij, noch voor anderen. De laatste 20 jaar is mij steeds duidelijker geworden dat er, na beleving van pijn en het bewust aangaan van die pijn, een antwoord komt dat bij me past. Door middel van een contact, een boek, een opmerking, een gebaar, een film of zomaar vanuit mijn binnenste. Dit is al zo vele malen gebeurd dat ik er meer en meer op durf te vertrouwen. Tijdens die periode van bewust aangegane oude pijn (een uur, een dag of langer) weet ik dat het noodzakelijk is. Dat er een blokkade gezuiverd wordt waardoor liefde, waarheid en wijsheid naar de oppervlakte zullen komen. Dit maakt dat ik me eraan over durf te geven, het durf te laten gebeuren. Dit maakt de basis waardoor ik kon genezen van mijn PTSS t.g.v. emotionele verwaarlozing.

 

Deze vijf punten van spiritualiteit geven mij duidelijk aan dat het niet alleen om het vijfde punt, de mystiek, gaat. Spiritualiteit draait niet alleen om het mystieke waar we geen grip op hebben.

Het gaat niet om dingen waar we met ons verstand niet bij kunnen, waardoor we moeten afwachten en verhalen - over het paranormale, over engelen en over gidsen - een eigen leven gaan leiden.

Deze verhalen zijn niet meer gekoppeld aan de realiteit. De werkelijkheid rond het begrip 'spiritualiteit' is dat wij zelf bepalen hoe spiritueel ons eigen leven is.

Je heil zoeken in de mystiek is een vlucht. Daarmee geef je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven uit handen. Daarmee loop je het gevaar om te zeggen: 'Ik kan er niets aan doen dat dit mij overkomt. Het komt op mijn pad. Het moet zo zijn.' Het afschuiven van de verantwoordelijkheden die wij dragen voor ons eigen leven staat de persoonlijke ontwikkeling in de weg.

Ja, er is natuurlijk een zogeheten zesde zintuig; de niet-waarneembare voelsprieten van onze intuïtie, maar ons louter en alleen laten leiden door intuïtie is niet erg raadzaam. We mogen de verantwoordelijkheid van onze beslissingen daar niet zondermeer bij neerleggen.

Wij zijn persoonlijkheden; mensen die hier op aarde voor elkaar zorgen. We moeten onze persoonlijkheid ontwikkelen en de verantwoordelijkheden dragen die wij op ons nemen en die horen bij ons menszijn.

We moeten voor ons lichaam zorgen, ons verstand gebruiken, naar onze gevoelens luisteren en we moeten leren vertrouwen op onze intuïtie. Het zijn onze bouwstenen. We bepalen zelf onze fundering. Hiermee moeten we het allemaal doen. Je moet je inzetten. Je moet discipline hebben en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen daden en de consequenties daarvan nemen. Dat is leven in spiritualiteit, leven in contact met je intuïtie.