CAT-vergoedbaar

Als therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging CAT = Complementaire Aanvullende Therapeuten. Binnen CAT voldoe ik aan het profiel vergoedbare CAT-therapeut, waardoor mijn behandelingen gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraars. Voor meer informatie kijk op catvergoedbaar.nl.

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor complementaire therapeuten. Voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Prestatie codes CAT:
24513, Lichaamsgerichte psychotherapie

24505, (Kinder) Coaching

Ik val als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ 

Waar staat het profiel Vergoedbare CAT-therapeut voor?

Om te voldoen aan dit CAT-profiel moet je een complementaire (alternatieve) beroepsopleiding hebben gevolgd en afgerond die je op hbo-werk en denk niveau brengt. Hierbij gaat CAT uit van een studie die als vakopleiding kan worden gezien. Dit gaat om minimaal een alternatieve 3 jarige hbo-beroepsopleiding erkend of geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB. Deze hbo-opleidingen moeten daarnaast geschikt zijn verklaard door GRO: gatregisteropleidingen.nl De therapeut beschikt over de MBK en/of de PsBK en voldoet aan de PLATO-norm. Het is belangrijk alle onderdelen van je therapeutschap te overzien en zeker te weten dat jij je cliënten in je praktijk op een beroepsmatige manier kan behandelen. Klik hier voor meer informatie

GAT & Wkkgz-klachtenrecht
Ik val als therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/