GGZ-Boxing

Boksen binnen de GGZ is steeds meer in opkomst. Binnen regio Drechtsteden is Mathijs actief binnen de GGZ als boksfitinstructeur & bokscoach naast zijn werk als psychiatrisch verpleegkundige. GGZ Boxing is gespecialiseerd in weerbaarheidstrainingen, boksen als aanvulling op het therapeutisch klimaat bij EMDR, maar richt zich ook zeker op emotieregulatie en agressieregulatie.

Vaak verloopt dit in samenwerking met of op verwijzing door behandelaren. Voorbeelden van doelgroepen binnen de kaders van de GGZ zijn: ADHD, PTSS, autisme en uiteraard ook weerbaarheidstraining.

EMDR in combinatie met (kick)boksen als werkgeheugenbelastende taak is sinds 2019 sterk in opkomst dankzij verschillende onderzoeken. Onderaan deze pagina vindt u een link naar een artikel over dit specifieke onderwerp.

Weerbaarheidstraining voor vrouwen in het algemeen is vrij bekend. Weerbaarheidstraining binnen de GGZ is minder bekend. (Kick)boksen als weerbaarheidstraining in de GGZ is echter vaak wel wat je noemt een 'latente zorgvraag'.

Mensen die bijvoorbeeld psychosegevoelig zijn worden bovengemiddeld slachtoffer van geweld door anderen. Mathijs verzorgt weerbaarheidstrainingen aan mensen die een makkelijk doelwit en beïnvloedbaar zijn door mensen met verkeerde bedoelingen, schadelijk voor de cliënt. 

GGZ Boxing is een initiatief met boks- en kickbokslessen voor mensen met psychiatrische problematiek. Mensen met een GGZ indicatie kunnen vaak net niet helemaal mee met de reguliere boks- of kickbokslessen. GGZ Boxing verzorgt deze lessen op maat. Individueel of meer in een groepsles, wordt de les afgestemd op het niveau van deze doelgroep. Maatwerk, net als in de zorg.

Boksen is zeer geschikt voor deze doelgroep. Zoals bij iedere sport geldt ook hier: even uit het hoofd en meer in contact met het lichaam. Door gebruik te maken van (kick)bokstechnieken is er meer aandacht voor coördinatie van het lichaam, balans en een juiste houding. Het is zowel een geschikte vorm als dagelijkse sport als weerbaarheidstraining. Jezelf tegenkomen in deze vorm van sport, je krachten en talenten leren kennen alsook waar je grenzen liggen en leren daar niet voorbij te gaan, voor jezelf op te komen en niet het onderspit te hoeven delven.

Het dagelijks leven verloopt ook niet zonder slag of stoot, in figuurlijke zin gesproken: boksen is een goede metafoor wat betreft verdedigen, inschatten, incasseren en actief instappen. Het heeft veel te maken met assertiviteit. Daarom heeft het (kick)boksen een groeiende positieve invloed op zowel lichaam als geest.

GGZ Boxing: Kans van slagen!